Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


convergencia3:artes_uniquindio:web:alba_lucia_tobar_ruiz

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
convergencia3:artes_uniquindio:web:alba_lucia_tobar_ruiz [2020/03/24 06:12]
tobarlu
convergencia3:artes_uniquindio:web:alba_lucia_tobar_ruiz [2020/03/24 06:28] (actual)
tobarlu
Línea 48: Línea 48:
  
 Especial {{https://​media1.tenor.com/​images/​4b51afb95ba4ec88ecbf39e5d4d6a4be/​tenor.gif?​itemid=100}} Especial {{https://​media1.tenor.com/​images/​4b51afb95ba4ec88ecbf39e5d4d6a4be/​tenor.gif?​itemid=100}}
- 
 oportunidad {{https://​thumbs.gfycat.com/​ViciousFluidFossa-small.gif?​itemid=100}} oportunidad {{https://​thumbs.gfycat.com/​ViciousFluidFossa-small.gif?​itemid=100}}
- 
 automático {{:​convergencia3:​artes_uniquindio:​web:​automatico.jpg?​100 |}} automático {{:​convergencia3:​artes_uniquindio:​web:​automatico.jpg?​100 |}}
- 
 texturas {{:​convergencia3:​artes_uniquindio:​web:​textura.jpg?​100 |}} texturas {{:​convergencia3:​artes_uniquindio:​web:​textura.jpg?​100 |}}
- 
 {{https://​cdn.steemitimages.com/​DQmPLrpZGQqFCCsaAmKMs64xbdyqBVFUAgUK8LBgNcZnpEH/​ojo.gif?​itemid=100}} ​  ​[[https://​www.filmaffinity.com/​ar/​film716076.html |ojos]] ​ {{https://​cdn.steemitimages.com/​DQmPLrpZGQqFCCsaAmKMs64xbdyqBVFUAgUK8LBgNcZnpEH/​ojo.gif?​itemid=100}} ​  ​[[https://​www.filmaffinity.com/​ar/​film716076.html |ojos]] ​
- 
 necesitas {{https://​media2.giphy.com/​media/​gmVeRzLxJWWZO/​giphy.gif?​itemid=100}} necesitas {{https://​media2.giphy.com/​media/​gmVeRzLxJWWZO/​giphy.gif?​itemid=100}}
- 
 expresivas {{https://​i.pinimg.com/​originals/​e0/​f2/​d7/​e0f2d73223151c0b3b3e1dae21ccddd6.gif?​itemid=100}} expresivas {{https://​i.pinimg.com/​originals/​e0/​f2/​d7/​e0f2d73223151c0b3b3e1dae21ccddd6.gif?​itemid=100}}
- 
 chocolate {{https://​reygif.com/​media/​chocolate-caliente-438.gif?​itemid=100}} chocolate {{https://​reygif.com/​media/​chocolate-caliente-438.gif?​itemid=100}}
- 
 mágico {{https://​media0.giphy.com/​media/​3BKf0I2PVxAfC/​giphy.gif?​itemid=100}} mágico {{https://​media0.giphy.com/​media/​3BKf0I2PVxAfC/​giphy.gif?​itemid=100}}
- 
 partículas {{https://​media.giphy.com/​media/​3o7TKtvWWEZdRDJtqo/​giphy.gif?​itemid=100}} partículas {{https://​media.giphy.com/​media/​3o7TKtvWWEZdRDJtqo/​giphy.gif?​itemid=100}}
- 
 miradas {{https://​media.tenor.com/​images/​5258e14ae629f1c254d78b99e7393381/​tenor.gif?​itemid=100}} miradas {{https://​media.tenor.com/​images/​5258e14ae629f1c254d78b99e7393381/​tenor.gif?​itemid=100}}
- 
 labios {{https://​i.pinimg.com/​originals/​d5/​a1/​c1/​d5a1c12967af9f910fc78cc12eb0af1a.gif?​itemid=100}} labios {{https://​i.pinimg.com/​originals/​d5/​a1/​c1/​d5a1c12967af9f910fc78cc12eb0af1a.gif?​itemid=100}}
- 
 ayuda {{https://​k31.kn3.net/​taringa/​2/​1/​5/​3/​1/​4/​1/​dcaro7/​7D2.gif?​itemid=100}} ayuda {{https://​k31.kn3.net/​taringa/​2/​1/​5/​3/​1/​4/​1/​dcaro7/​7D2.gif?​itemid=100}}
- 
 elasticidad {{https://​2.bp.blogspot.com/​-bX38GtyI0HE/​U4SLX-HC9UI/​AAAAAAAACmY/​r7jm6vyCjR0/​s400/​42yLGjmh2QL.gif?​itemid=100}} elasticidad {{https://​2.bp.blogspot.com/​-bX38GtyI0HE/​U4SLX-HC9UI/​AAAAAAAACmY/​r7jm6vyCjR0/​s400/​42yLGjmh2QL.gif?​itemid=100}}
- 
 nuevos {{https://​www.horoscopohoy.cl/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Un-regalo-econ%C3%B3mico-para-tu-amigo-seg%C3%BAn-su-signo.jpg?​itemid=100}} nuevos {{https://​www.horoscopohoy.cl/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​Un-regalo-econ%C3%B3mico-para-tu-amigo-seg%C3%BAn-su-signo.jpg?​itemid=100}}
- 
 color {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​L%C3%A1pices_de_colores_01.jpg/​1200px-L%C3%A1pices_de_colores_01.jpg?​itemid=100}} color {{https://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​L%C3%A1pices_de_colores_01.jpg/​1200px-L%C3%A1pices_de_colores_01.jpg?​itemid=100}}
- +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=oYpg9YWecLs |{{ :​convergencia3:​artes_uniquindio:​web:​novena.jpg?​100 |}}]]
-navidad ​[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=oYpg9YWecLs |{{ :​convergencia3:​artes_uniquindio:​web:​novena.jpg?​100 |}}]] +
  ​luminosa {{https://​phoneky.co.uk/​thumbs/​screensavers/​down/​music/​dangerradi_6t8kpt16.gif?​itemid=100}}  ​luminosa {{https://​phoneky.co.uk/​thumbs/​screensavers/​down/​music/​dangerradi_6t8kpt16.gif?​itemid=100}}
- +única ​{{https://​media0.giphy.com/​media/​QYXjAzBgQKznhua2Wk/​giphy.gif?cid=790b7611ea6dcb4d6f06c330e74d079bae40662f080b3437&​rid=giphy.gif?​itemid=100}}
-regalar ​{{ ?itemid=100}} +
- +
-única {{ ?​itemid=100}} +
 mucho {{https://​static.iris.net.co/​dinero/​upload/​images/​2017/​1/​6/​240690_1.jpg?​itemid=100}} mucho {{https://​static.iris.net.co/​dinero/​upload/​images/​2017/​1/​6/​240690_1.jpg?​itemid=100}}
- +sofisticada {{https://​media0.giphy.com/​media/​2bRl9YbY60FMs/​giphy.gif?cid=790b7611ead69a0dc3671d4f373abf8a8aa3ef8a7c0c9ecc&​rid=giphy.gif?​itemid=100}} 
-sofisticada {{ ?itemid=100}} +quedarse! {{https://​media3.giphy.com/​media/​16hgwxDcvyHfi/​giphy.gif?​cid=ecf05e472cc3a20892344b4eda9555d534a9e45b01adc5f8&​rid=giphy.gif?​itemid=100}} 
- +favorito {{https://​media0.giphy.com/​media/​13tPlUzoFlldfy/​giphy.gif?​cid=790b7611d6bff0a428617796158099e5e532da9d805c7f0e&​rid=giphy.gif?​itemid=100}} 
-la {{ ?​itemid=100}} +duplica {{https://​media.giphy.com/​media/​Lnb502emdgE5q/​giphy.gif?​itemid=100}}
- +
-quedarse! {{ ?​itemid=100}} +
- +
-favorito {{ ?​itemid=100}} +
- +
-duplica {{ ?​itemid=100}} +
 llegaron {{https://​e00-elmundo.uecdn.es/​assets/​multimedia/​imagenes/​2019/​04/​17/​15555120573692.gif?​itemid=100}} llegaron {{https://​e00-elmundo.uecdn.es/​assets/​multimedia/​imagenes/​2019/​04/​17/​15555120573692.gif?​itemid=100}}
- +estrellas {{https://​media3.giphy.com/​media/​v9w0FVpFZncFG/​giphy.gif?cid=790b7611367f1dc1cc00a89f65992aa42592628b8fd0242f&​rid=giphy.gif?​itemid=100}} 
-mas {{ ?​itemid=100}} +sonrisas {{https://​media.giphy.com/​media/​fdIFVZeTitgPSIC3zy/​giphy.gif?​itemid=100}} 
- +inscrito {{https://​thumbs.gfycat.com/​UnfoldedChiefAustralianshelduck-mobile.mp4?​itemid=100}} 
-estrellas {{ ?itemid=100}} +posibilidades! {{https://​previews.123rf.com/​images/​rawpixel/​rawpixel1510/​rawpixel151013929/​46599237-equilibrio-posibilidad-escalas-circunstancia-ocasi%C3%B3n-concepto.jpg?​itemid=100}} 
- +lujoso {{https://​phoneky.co.uk/​thumbs/​screensavers/​down/​misc/​luxurious_vGDSCujT.gif?​itemid=100}} 
-que {{ ?​itemid=100}} +apariencia {{https://​i.pinimg.com/​originals/​fe/​dd/​cc/​feddcca382c6569732f43deea6204291.gif?​itemid=100}} 
- +gratis {{https://​media.giphy.com/​media/​106sef1iucBY52/​giphy.gif?​itemid=100}}
-sonrisas {{ ?​itemid=100}} +
- +
-inscrito {{ ?​itemid=100}} +
- +
-posibilidades! {{ ?​itemid=100}} +
- +
-lujoso {{ ?​itemid=100}} +
- +
-apariencia {{ ?​itemid=100}} +
- +
-gratis {{ ?​itemid=100}} +
 brasil {{https://​media2.giphy.com/​media/​26FPwIAiMt2QpKI6Y/​giphy.gif?​cid=790b76113046daee494c2307c157ef9c2b33e0f1808e0b6b&​rid=giphy.gif?​itemid=100}} brasil {{https://​media2.giphy.com/​media/​26FPwIAiMt2QpKI6Y/​giphy.gif?​cid=790b76113046daee494c2307c157ef9c2b33e0f1808e0b6b&​rid=giphy.gif?​itemid=100}}
- 
 ideal... {{https://​68.media.tumblr.com/​4dcbd00d1332276016048bc407a644d3/​tumblr_opz43obspN1vric4fo1_500.gif?​itemid=100}} ideal... {{https://​68.media.tumblr.com/​4dcbd00d1332276016048bc407a644d3/​tumblr_opz43obspN1vric4fo1_500.gif?​itemid=100}}
- 
 cejas {{https://​pa1.narvii.com/​6212/​a20afcc6abe68f7aee20023ad281afb8a6f98629_hq.gif?​itemid=100}} cejas {{https://​pa1.narvii.com/​6212/​a20afcc6abe68f7aee20023ad281afb8a6f98629_hq.gif?​itemid=100}}
- 
 infinitas {{https://​i.pinimg.com/​originals/​84/​ff/​ba/​84ffba4943a9bb1b1f83626a90987205.gif?​itemid=100}} infinitas {{https://​i.pinimg.com/​originals/​84/​ff/​ba/​84ffba4943a9bb1b1f83626a90987205.gif?​itemid=100}}
- 
 colores {{https://​turismoi.pe/​uploads/​photo/​version2/​photo_file/​52702/​optimized_000076392W.jpg?​itemid=100}} colores {{https://​turismoi.pe/​uploads/​photo/​version2/​photo_file/​52702/​optimized_000076392W.jpg?​itemid=100}}
- 
 de {{https://​blogs.elespectador.com/​wp-content/​uploads/​2013/​12/​cartero.gif?​itemid=100}} de {{https://​blogs.elespectador.com/​wp-content/​uploads/​2013/​12/​cartero.gif?​itemid=100}}
- 
 para {{http://​www.imagenesanimadas.net/​Profesiones/​Militares/​militar-13.gif?​itemid=100}} para {{http://​www.imagenesanimadas.net/​Profesiones/​Militares/​militar-13.gif?​itemid=100}}
- 
 combo {{https://​media2.giphy.com/​media/​9AIdbTou0UXsWB7dPX/​giphy.gif?​itemid=100}} combo {{https://​media2.giphy.com/​media/​9AIdbTou0UXsWB7dPX/​giphy.gif?​itemid=100}}
- +{{https://​media.giphy.com/​media/​IoKXnBfgegYH6/​giphy.gif?​itemid=100}}
-{{https://​media.giphy.com/​media/​IoKXnBfgegYH6/​giphy.gif?​itemid=100}} +
 castaña {{https://​m.eldiario.es/​fotos/​Foto-juantiagues_EDIIMA20181022_0864_7.jpg?​itemid=100}} castaña {{https://​m.eldiario.es/​fotos/​Foto-juantiagues_EDIIMA20181022_0864_7.jpg?​itemid=100}}
- 
 brillo {{https://​media1.tenor.com/​images/​dc0ab04cf19b897476e393bf56853d87/​tenor.gif?​itemid=100}} brillo {{https://​media1.tenor.com/​images/​dc0ab04cf19b897476e393bf56853d87/​tenor.gif?​itemid=100}}
- 
 de {{https://​media1.giphy.com/​media/​NBGSKqaJEwhCE/​giphy.gif?​itemid=100}} de {{https://​media1.giphy.com/​media/​NBGSKqaJEwhCE/​giphy.gif?​itemid=100}}
- +mascara {{https://​static1.funidelia.com/​142447-f6_big2/​mascara-de-la-casa-de-papel-para-adulto.jpg?​itemid=100}{{https://​www.enriquedans.com/​wp-content/​uploads/​2013/​03/​url.jpeg?​itemid=100}}
-mascara {{https://​static1.funidelia.com/​142447-f6_big2/​mascara-de-la-casa-de-papel-para-adulto.jpg?​itemid=100}+
- +
-gratis ​{{https://​www.enriquedans.com/​wp-content/​uploads/​2013/​03/​url.jpeg?​itemid=100}}+
  
    
convergencia3/artes_uniquindio/web/alba_lucia_tobar_ruiz.txt · Última modificación: 2020/03/24 06:28 por tobarlu